Logo Herbus Original

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI
„BASIA20”

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „BASIA20”, zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@herbuscosmetics.com (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja o nazwie ,,BASIA20” będzie trwać dniach od 1.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. do godz. 23:59 („Okres Obowiązywania”).
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.herbuscosmetics.com (,,Sklep internetowy”).
 4. Promocja obejmuje rabat w wysokości „20%” na nieprzecenione produkty pielęgnacyjne dostępne w Sklepie internetowym.
 5. Klienci otrzymają informację o Promocji, jej zasadach i terminach na Instagramie @beautyfunone

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Konsument – Przedsiębiorca), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego produktu dostępnego w sklepie internetowym oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji („Uczestnik”).
 2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 20% na wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym tj. krem do rąk, krem do stóp oraz balsam do ciała. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego: „BASIA20”
 3. Organizator oświadcza, iż najniższe ceny regularne Produktów objętych promocją, jakie obowiązywały w trakcie 30 dni przed wprowadzeniem promocji są następujące:
 4. The Rich Body Balm – balsam do ciała 73 zł,
 5. The Rich Hand Cream – krem do rąk 37 zł,
 6. The Rich Foot Cream – krem do stóp 37 zł,
 7. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją Newslettera.
 8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 9. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Promocji.
 10. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 11. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
 12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
  2. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://herbuscosmetics.com/regulamin/ ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie https://herbuscosmetics.com/regulamin/
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://herbuscosmetics.com/privacy-policy/
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.herbuscosmeticas.com w zakładce „Regulamin promocji”.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.10.2022 r.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI
„NATALIA20”

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „NATALIA20”, zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@herbuscosmetics.com (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja o nazwie ,,NATALIA20” będzie trwać dniach od 1.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. do godz. 23:59 („Okres Obowiązywania”).
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.herbuscosmetics.com (,,Sklep internetowy”).
 4. Promocja obejmuje rabat w wysokości „20%” na nieprzecenione produkty pielęgnacyjne dostępne w Sklepie internetowym.
 5. Klienci otrzymają informację o Promocji, jej zasadach i terminach na Instagramie @koperkoova

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Konsument – Przedsiębiorca), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego produktu dostępnego w sklepie internetowym oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji („Uczestnik”).
 2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 20% na wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym tj. krem do rąk, krem do stóp oraz balsam do ciała. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego: „NATALIA20”
 3. Organizator oświadcza, iż najniższe ceny regularne Produktów objętych promocją, jakie obowiązywały w trakcie 30 dni przed wprowadzeniem promocji są następujące:
 4. The Rich Body Balm – balsam do ciała 73 zł,
 5. The Rich Hand Cream – krem do rąk 37 zł,
 6. The Rich Foot Cream – krem do stóp 37 zł,
 7. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją Newslettera.
 8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 9. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Promocji.
 10. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 11. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
 12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
  2. skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://herbuscosmetics.com/regulamin/ ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zasady rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie https://herbuscosmetics.com/regulamin/
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników promocji określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://herbuscosmetics.com/privacy-policy/
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.herbuscosmeticas.com w zakładce „Regulamin promocji”.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.10.2022 r.

 

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty
0